Laparoskopska parcijalna nefrektomija (LPN)

* Neznanog junaka 17, Belgrade, Serbia

Laparoskopska parcijalna nefrektomija znači hirurško uklanjanje dela bubrega. U zavisnosti od vrste poremećaja bubrega, prethodnih operacija u trbuhu i još nekih kriterijuma, od slučaja do slučaja odabere se transperitonealni ili ekstraperitonealni pristup. Laparoskopska parcijalna nefrektomija u slučajevima operativnog lečenja tumora bubrega u struci se smatra najopasnijom laparoskopskom operacijom u urologiji. Relativno velika verovatnost krvarenja tokom operacije, a istovremeno ozbiljno ograničenje potrebnog vremena privremenog prekida protoka krvi kroz organ (20 – 30 minuta) traže vrhunski izvežbanu ekipu, pa bi samim tim trebalo da se „tumorska“ laparoskopska parcijalna nefrektomija izvodi samo u centrima sa velikim iskustvom u laparoskopskoj hirurgiji bubrega. U oblasti urologije, upravo laparoskopske operacije na bubregu pacijentima u najvećoj mogućoj meri donose prednosti minimalno invazivne hirurgije. Klasičan hirurški pristup na bubreg naime traži široko presecanje više slojeva mišića, što pacijente na više nedelja izbacuje iz mogućnosti normalne fizičke aktivnosti, a čak na više meseci sprečava aktivno bavljenje sportom. U slučaju primene laparoskopskog pristupa, pacijenti se normalno kreću već nekoliko dana nakon operacije, a vraćanje sportskim aktivnostima u većini slučajeva moguće je nakon dve do tri nedelje. Laparoskopske operacije pacijentima donose sve prednosti minimalno invazivne hirurgije. Uglavnom su to manji rezovi na koži, manje presecanje drugih tkiva, značajno manji bol i potreba za primenom analgetika, manja mogućnost intraoperativnih infekcija unutrašnjih organa, puno kraće vreme hospitalizacije, brzi oporavak i vraćanje normalnim fizičkim aktivnostima, brzo zarastanje operativnih rana i značajno bolji kozmetički efekat.

Vrsta usluge
Hirurške intervencije
Pošaljite upit
Sharebico podržava bezbedno šerovanje, pozivamo vas da proučite savete na ovoj stranici
- RSD / Cena usluge
Cilj usluge/intervencijeNajčešće se koristi kod pacijenata sa manjim tumorima bubrega, a takođe u slučajevima određenih nemalignih poremećaja bubrega. U pojedinim slučajevima tumora sa jasno ograničenom kapsulom, manjih od 3 cm, može da se uradi takođe enukleacija tumora.
Koje su moguće komplikacije?U rukama iskusne hirurške ekipe komplikacije laparoskopske parcijalne nefrektomije su relativno retke. Najčešću komplikaciju predstavlja jače krvarenje koje u oko 10% primera zahteva i transfuziju krvi. Kod primene transperitonealnog pristupa moguće su još opšte komplikacije laparoskopske hirurgije, kao što su povrede intraabdominalnih organa, a do kojih dolazi u manje od 1% operisanih pacijenata. Verovatnoća prelaska na klasičnu operaciju (konverzija) u slučaju laparoskopske parcijalne nefrektomije kreće se oko 5%. Takođe u 5% slučajeva statistički je moguće da će intraoperativno biti potreban prelaz na radikalnu nefrektomiju.
Laparoskopska parcijalna nefrektomija (LPN)
* Neznanog junaka 17, Belgrade, Serbia